1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy po jej odbiorze.
2. Reklamacji podlega towar uszkodzony (za towar uszkodzony uznaje się towar nienoszący oznak użytkowania, w którym występują wady jawne) lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacji nie podlega towar przetworzony.
3. Przed przetworzeniem zamówionego towaru odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.
4. W przypadku uznania reklamacji, dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną.
5. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, przesyłając na adres akspol@akserw.pl
6. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych (za wadę ukryta uznaje się taką, która ujawnia się podczas właściwego użytkowania) należy dostarczyć odzież czystą czyli wypraną, ale nadal posiadającą wadę przez którą jest ona reklamowana.